Toggle mobile menu visibility

Bank holiday information - May

Bank holiday information for our services, including opening times and emergency contacts. All recycling collections will take place on the usual days.

Welsh correspondence welcome

We welcome correspondence in Welsh and will deal with Welsh and English correspondence to the same standards and timescales.

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a byddwn yn ymdrin â gohebiaeth Gymraeg a Saesneg i'r un safonau ac amserlenni.

Mae gen i hawl

Gyda ni, mae gennych chi hawl i:

With us, you have the right to:

Dogfennau yn Gymraeg - documents in Welsh 

Ffurflenni yn Gymraeg - leaflets in Welsh

Gwefannau yn Gymraeg - websites in Welsh 

Negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg - social media messages in Welsh

Arwyddion yn Gymraeg - signs in Welsh

Gwneud cais am swydd yn Gymraeg - apply for a job in Welsh

Peiriannau hunanwasanaeth yn Gymraeg - self service machine in Welsh

Defnyddio'r Gymraeg mewn derbynfa - speak Welsh in a reception

Llythyrau ac e-bost yn Gymraeg - letters and emails in Welsh 

Defnyddio'r Gymraeg ar y ffôn - use Welsh on the phone