Toggle mobile menu visibility

12-24 Belle Vue Way, Swansea

TO LET: Property comprises a four storey retail warehouse with two customer lifts and one goods lift.

12-24 Belle Vue Way, Swansea

Rhif Adnabod yr Eiddo: 7
Cyfeiriad: 12-24 Ffordd Belle Vue, Abertawe SA1 5BY
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: 44,391 tr sg/4,124 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r eiddo yng nghanol dinas Abertawe ar ymyl y craidd manwerthu ond ar un o'r prif ffyrdd prifwythiennol i Abertawe. Mae'r eiddo'n cynnwys warws manwerthu pedwar llawr gyda dwy lifft i gwsmeriaid ac un lifft nwyddau. Yng nghefn yr eiddo mae dwy gilfach lwytho ac iard y ceir mynediad iddo oddi ar lôn dawel sy'n addas i gerbydau nwyddau.