||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=6526
||

Adborth am y Wefan

Rydym am wybod eich barn am ein gwefan.

Rydym hefyd yn awyddus i glywed unrhyw awgrymiadau sydd gennych am wella'r safle, yn ogystal â disgrifiadau o unrhyw broblemau rydych wedi'u gweld neu eu cael wrth ddefnyddio'r safle.

Peidiwch â defnyddio'r wefan hon ar gyfer ymholiadau cyffredinol i'r Cyngor. Dylai pob sylw neu ymholiad nad yw'n gysylltiedig â'r wefan gael eu cyfeirio at brif fan cyswllt y Cyngor.

purely for layout

Website Feedback/Comments Form

Please complete all of the fields below before submitting your feedback or comments.

Data not secured: no encryption   Mandoforms Home Page in new browser window      
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340