Search site
Cymraeg

Gwledd o Adloniant / Entertainment Feast

Gadewch i'r CFfI eich diddanu / Let the YFC entertain you

Entertainment Feast
7 Mar 2015 - 8 Mar 2015
11.00AM.
Swansea Grand Theatre
Singleton Street, Swansea, SA1 3QJ Box Office opening times: Mon – Sat, 9.30am – 8.00pm

Prisiau / Prices
1 sesiwn / 1 session - £10
Tocyn diwrnod / Day ticket - £16
Tocyn gala / Gala ticket £30

Buy Tickets Button

Aelodau CFfI o bob cwr o Gymru yn llwyfannu perfformiadau Pantomeim a'r lwyfan y Grand.
YFC members from across Wales stage Pantomime performances at the Grand.
Dydd Sadwrn 7 Mawrth / Saturday 7 March
11yb/am - Maldwyn (C/W); Sir Gar (C/W); Ceredigion (C/W)
6yh/pm - Ynys Môn (C/W); Sir Benfro (C/W); Meirionnydd (C/W); Canlyniadau / Results
Dydd Sul 8 Mawrth / Sunday 8 March
11yb/am - Glamorgan (S/E); Radnor (S/E); Carmarthenshire (S/E); Brecknock (S/E)
6.30yh/pm - Pembrokeshire (S/E); Montgomery (S/E); Gwent (S/E); Canlyniadau / Results
(C/W) -Cymraeg / Welsh
(S/E) -Saesneg / English

Telephone: 01792 475715
Powered by GOSS iCM